0 k thích
trong Hỏi đáp Toán lớp 6 bởi (150 điểm)

Tìm số nguyên
5-x=9-(-7)

Giúp với

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (270 điểm)
hơi khó đấy bạn ạ
...