0 k thích
trong Hỏi đáp Toán lớp 2 bởi (120 điểm)

1 Câu trả lời

+1 thích
bởi (230 điểm)
ngày 2/9 là thứ thứ 6 vì 19 : 7 = 2 dư 3 nên là thứ 6
...