+1 thích
trong Hỏi đáp Toán lớp 2 bởi (130 điểm)
Đổ thêm 372 lít nước vào thùng thứ nhất thì thùng thứ nhất có 698 lít và ít hơn thùng thứ hai 100 lít. Hỏi mỗi thùng lúc đầu có bao nhiêu lít.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...