0 k thích
trong Hỏi đáp Toán lớp 8 bởi (120 điểm)
Cho hình thang ABCD(AB//CD, AB<CD)
AC cắt BD tại O .Chứng minh:a,OA=OB b,Tam giác AOB=Tam giác BOC

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...