0 k thích
trong Hỏi đáp Ngữ Văn lớp 9 bởi (32.0k điểm)

Lập dàn ý giải thích câu yêu tổ quốc yêu đồng bào lớp 9 xin một vài dàn ý ngắn gọn hay

a- Mở bài

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” - một cách nói giản dị, ngắn gọn của Bác Hồ nhằm đề cao và khuyến khích tinh thần yêu nước và yêu con người. Bất cứ một công dân nào cũng phải yêu mến và quý trọng Tổ quốc của mình. Yêu Tổ quốc chính là quyết tâm giữ gìn đất nước, không cho kẻ thù xâm lược, không để đất nước bị mất tự dọ, làm nô lệ hoặc phụ thuộc vào nước khác

b- Thân bài

 Người Việt Nam dù là dân tộc nào, dù là ở đâu, họ đều có chung Tổ quốc Việt Nam. Năm 2000, đồng bào miền Trung, đồng bào miền Tây bị lũ lụt lớn, lập tức mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay nước ngoài đã đóng góp, giúp đỡ vật chất, thăm hỏi động viên tinh thần. Họ đã thể hiện lòng yêu thương đồng bào một cách thiết thực. Như vậy yêu Tổ quôc thì phải yêu đồng bào. Yêu đồng bào chính là yêu Tố quốc. Thế nên giữa yêu Tổ quôc và yêu đồng bào có mối quan hệ bổ sung cho nhau. Tại sao phải “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”? Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có lòng yêu Tổ quốc. Tố quốc là nơi con người sinh ra và lớn lên với biết bao kỉ niệm thân thương. Từ cây đa, bến nước, con đò đến những con đường Làng quanh co, lũy tre làng cao vun vút, lời ru ngọt ngào của mẹ... tất cả đều gợi cho chúng ta một quê hương, Tổ quốc. Nếu không yêu Tổ quốc, chúng ta sẽ bị các nước ngoại bang xâm chiếm, cả dân tộc không còn quyền tự quyết định đối với vận mệnh tương lai Tổ quốc mình. Mọi người không thể sống yên vui, không thể có tự do và hạnh phúc. Mọi lợi ích vật chất, mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân đều bị xâm phạm, chiếm đoạt. Một khi Tổ quốc không còn nữa chúng ta sẽ bị hủy diệt hoặc sông kiếp nô lệ, lầm than. Mặt khác, đã là con người thì không thể nào không yêu thương đồng loại, đồng bào của mình. Đồng bào là những người cùng một dân tộc, một giống nòi với mình, có quan hệ gần gũi và trực tiếp đến số phận hiện tại và tương lai của bản thân, gia đình, quê hương, đất nước mình. Do đó, tình yêu thương đồng bào càng phải sâu nặng hơn. Nhờ biết yêu thương, đùm bọc, gắn bó chặt chẽ với nhau mà đồng bào ta đã vượt qua được bao thử thách trong chống thiên tai, chống kẻ thù xâm lược, áp bức, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tiến bộ. Chính vì vậy, mỗi người cần phải “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” một cách chân thật thiết tha. Chúng ta thể hiện lòng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” như thế nào? Đối với Tổ quốc, khi kẻ thù đe dọa hoặc xâm lăng, mọi người đều phải coi nhiệm vụ hàng đầu của mình là sẵn sàng tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu để có thể chiến thắng mọi kẻ thù, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình, mọi người cần tích cực góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, cần chú trọng xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội nhưng đồng thời không được coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Hiện nay, đất nước ta đang mở cửa, mọi tổ chức đều có thể hợp tác với nước ngoài trên cơ sở thực hiện đúng pháp luật nhà nước, góp phần đẩy nhanh quá trình hòa nhập với cộng đồng thế giới và khu vực. Đối với đồng bào chúng ta phải biết quý trọng tất cả các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, không được có thái độ phân biệt trong cư xử. Hãy nhớ câu ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy ràng khác giống nhưng chung một giàn.  Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng. Bên cạnh đó, chúng ta cần tham gia chống lại mọi áp bức, bất công trong xã hội để bảo vệ tính mạng và quyền lợi của đồng bào. Những áp bức, bất công do bọn thống trị trong xã hội cũ gây ra đối với đồng bào đã bị nhân dân ta xóa bỏ. Nhưng hiện nay, dưới chế độ tốt đẹp của xã hội ta vẫn còn hiện tượng tham ô, hôi lộ, buôn lậu, kéo bè kéo cánh, trù dập, ức hiếp quần chúng do bọn thoái hóa biến chất gây ra. Do đó, đòi hỏi tất cả mọi người cần nhận thức rõ và tham gia ngăn chặn, loại bỏ những hiện tượng xấu xa này. Đối với đồng bào ở các vùng xa xôi hẻo lánh có nhiều khó khăn hoặc đồng bào ở các vùng bị mưa bão, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, mọi người cần phải đóng góp để giúp đỡ, động viên kịp thời, cả về vật chất lẫn tinh thần. Càng ngày, đồng bào ta ở nước ngoài càng đoàn kết thương yêu nhau và hướng về Tổ quôc, tích cực đóng góp những kinh nghiệm, ủng hộ của cải để giúp đồng bào trong nước xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Đối với học sinh, muốn thể hiện lòng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” cần phải chăm học, rèn luyện thân thế để có đầy đủ sức khỏe và tài năng, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với toàn dân làm các việc thiết thực như đền ơn đáp nghĩa những cá nhân và gia đình đã vì nước quên mình, vì đồng bào mà phục vụ.

c- Kết bài : Cảm nghĩ của bản thân

 Chúng ta cần khắc ghi lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” của Bác Hồ để góp phần th&

3 Trả lời

0 k thích
bởi (32.0k điểm)

a- Mở bài

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” - một cách nói giản dị, ngắn gọn của Bác Hồ nhằm đề cao và khuyến khích tinh thần yêu nước và yêu con người. Bất cứ một công dân nào cũng phải yêu mến và quý trọng Tổ quốc của mình. Yêu Tổ quốc chính là quyết tâm giữ gìn đất nước, không cho kẻ thù xâm lược, không để đất nước bị mất tự dọ, làm nô lệ hoặc phụ thuộc vào nước khác. Khi Tố quốc thanh bình phải hăng hái sản xuất làm cho đất nước giàu mạnh, yên vui.

b- Thân bài

 Người Việt Nam dù là dân tộc nào, dù là ở đâu, họ đều có chung Tổ quốc Việt Nam. Năm 2000, đồng bào miền Trung, đồng bào miền Tây bị lũ lụt lớn, lập tức mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay nước ngoài đã đóng góp, giúp đỡ vật chất, thăm hỏi động viên tinh thần. Họ đã thể hiện lòng yêu thương đồng bào một cách thiết thực. Như vậy yêu Tổ quôc thì phải yêu đồng bào. Yêu đồng bào chính là yêu Tố quốc. Thế nên giữa yêu Tổ quôc và yêu đồng bào có mối quan hệ bổ sung cho nhau. Tại sao phải “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”? Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có lòng yêu Tổ quốc. Tố quốc là nơi con người sinh ra và lớn lên với biết bao kỉ niệm thân thương. Từ cây đa, bến nước, con đò đến những con đường Làng quanh co, lũy tre làng cao vun vút, lời ru ngọt ngào của mẹ... tất cả đều gợi cho chúng ta một quê hương, Tổ quốc. Nếu không yêu Tổ quốc, chúng ta sẽ bị các nước ngoại bang xâm chiếm, cả dân tộc không còn quyền tự quyết định đối với vận mệnh tương lai Tổ quốc mình. Mọi người không thể sống yên vui, không thể có tự do và hạnh phúc. Mọi lợi ích vật chất, mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân đều bị xâm phạm, chiếm đoạt. Một khi Tổ quốc không còn nữa chúng ta sẽ bị hủy diệt hoặc sông kiếp nô lệ, lầm than. Mặt khác, đã là con người thì không thể nào không yêu thương đồng loại, đồng bào của mình. Đồng bào là những người cùng một dân tộc, một giống nòi với mình, có quan hệ gần gũi và trực tiếp đến số phận hiện tại và tương lai của bản thân, gia đình, quê hương, đất nước mình. Do đó, tình yêu thương đồng bào càng phải sâu nặng hơn. Nhờ biết yêu thương, đùm bọc, gắn bó chặt chẽ với nhau mà đồng bào ta đã vượt qua được bao thử thách trong chống thiên tai, chống kẻ thù xâm lược, áp bức, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tiến bộ. Chính vì vậy, mỗi người cần phải “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” một cách chân thật thiết tha. Chúng ta thể hiện lòng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” như thế nào? Đối với Tổ quốc, khi kẻ thù đe dọa hoặc xâm lăng, mọi người đều phải coi nhiệm vụ hàng đầu của mình là sẵn sàng tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu để có thể chiến thắng mọi kẻ thù, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình, mọi người cần tích cực góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, cần chú trọng xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội nhưng đồng thời không được coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Hiện nay, đất nước ta đang mở cửa, mọi tổ chức đều có thể hợp tác với nước ngoài trên cơ sở thực hiện đúng pháp luật nhà nước, góp phần đẩy nhanh quá trình hòa nhập với cộng đồng thế giới và khu vực. Đối với đồng bào chúng ta phải biết quý trọng tất cả các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, không được có thái độ phân biệt trong cư xử. Hãy nhớ câu ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng  Tuy ràng khác giống nhưng chung một giàn.  Nhiễu điều phủ lấy giá gương  Người trong một nước phải thương nhau cùng. Bên cạnh đó, chúng ta cần tham gia chống lại mọi áp bức, bất công trong xã hội để bảo vệ tính mạng và quyền lợi của đồng bào. Những áp bức, bất công do bọn thống trị trong xã hội cũ gây ra đối với đồng bào đã bị nhân dân ta xóa bỏ. Nhưng hiện nay, dưới chế độ tốt đẹp của xã hội ta vẫn còn hiện tượng tham ô, hôi lộ, buôn lậu, kéo bè kéo cánh, trù dập, ức hiếp quần chúng do bọn thoái hóa biến chất gây ra. Do đó, đòi hỏi tất cả mọi người cần nhận thức rõ và tham gia ngăn chặn, loại bỏ những hiện tượng xấu xa này. Đối với đồng bào ở các vùng xa xôi hẻo lánh có nhiều khó khăn hoặc đồng bào ở các vùng bị mưa bão, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, mọi người cần phải đóng góp để giúp đỡ, động viên kịp thời, cả về vật chất lẫn tinh thần. Càng ngày, đồng bào ta ở nước ngoài càng đoàn kết thương yêu nhau và hướng về Tổ quôc, tích cực đóng góp những kinh nghiệm, ủng hộ của cải để giúp đồng bào trong nước xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Đối với học sinh, muốn thể hiện lòng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” cần phải chăm học, rèn luyện thân thế để có đầy đủ sức khỏe và tài năng, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với toàn dân làm các việc thiết thực như đền ơn đáp nghĩa những cá nhân và gia đình đã vì nước quên mình, vì đồng bào mà phục vụ.

c- Kết bài : Cảm nghĩ của bản thân

Chúng ta cần khắc ghi lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” của Bác Hồ để góp phần thực hiện ư&

0 k thích
bởi (32.0k điểm)

a- Mở bài

 Tổ quốc là cái gì thiêng liêng, quý giá nhất đối với mỗi chúng ta.

b- Thân bài

+Vì tổ quốc, chúng ta có thể hi sinh nhưng không bao giờ để tổ quốc trong kiếp nô lệ, chính vì câu nói "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" chúng ta có thể chết nhưng tổ quốc thì phải sống, hãy đưa tổ quốc lên sánh vai với các cường quốc trên thế giới bằng chính sự hiểu biết của mình

+ Tổ quốc là cái gì tươi đẹp nhất, là con sông trong mát, là cánh đồng lúa chín, là cánh cò bay, là luỹ tre làng, là hàng liễu rủ bóng bờ ao v.v... là cái gì giản dị, gần gũi nhất với chúng ta, ta phải biết quý trọng Tổ quốc vì đó là nơi sinh ra ta, hãy để quê hương không còn tệ nạn xã hội bằng cách tuổi trẻ chúng ta phải tránh xa các tệ nạn xã hội để cùng nhau góp sức đưa đất nước đến một tương lai tươi sáng, không có các tệ nạn xã hội, đó mới là lòng yêu Tổ quốc sâu sắc và cụ thể.

- Cùng với lòng yêu nước Tổ quốc, chúng ta phải biết yêu đồng bào.

+ Hãy thân ái, gần gũi các em nhỏ bị tật nguyền đừng làm cho các em xa lánh cuộc sống đời thường, hãy giúp đỡ các bạn nhỏ vùng sâu, vùng xa bằng những thứ mình có.

+ Hãy giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè, lễ phép với người lớn.

+ Hãy biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho chúng ta có một đất nước tươi đẹp

+ Hãy biết ơn các cô chú công nhân vì chính họ người đã xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn

c- Kết bài : Cảm nghĩ của bản thân

 Đó là những gì mà Bác Hồ cǎn dặn chúng ta trước khi ra đi. Chúng ta sẽ làm đúng những gì Bác đã mong đợi.

0 k thích
bởi (32.0k điểm)

a- Mở bài

*YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO

b- Thân bài

Tổ quốc là cái gì thiêng liêng, quý giá nhất đối với mỗi chúng ta. Nhất là trong những thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược, lòng yêu tổ quốc, yêu đất nước lại được bùng lên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì tổ quốc, chúng ta có thể hi sinh nhưng không bao giờ để tổ quốc trong kiếp nô lệ, chính vì câu nói "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" chúng ta có thể chết nhưng tổ quốc thì phải sống. Hãy đưa tổ quốc ra khỏi kiếp nô lệ, ra khỏi kiếp nghèo khó, hãy đưa tổ quốc lên sánh vai với các cường quốc trên thế giới bằng chính sự hiểu biết của mình, Tổ quốc là cái gì tươi đẹp nhất, là con sông trong mát, là cánh đồng lúa chín, là cánh cò bay, là luỹ tre làng, là hàng liễu rủ bóng bờ ao v.v... là cái gì giản dị, gần gũi nhất với chúng ta, ta phải biết quý trọng Tổ quốc vì đó là nơi sinh ra ta, hãy để quê hương không còn tệ nạn xã hội bằng cách tuổi trẻ chúng ta phải tránh xa các tệ nạn xã hội để cùng nhau góp sức đưa đất nước đến một tương lai tươi sáng, không có các tệ nạn xã hội, đó mới là lòng yêu Tổ quốc sâu sắc và cụ thể.

Cùng với lòng yêu nước Tổ quốc, chúng ta phải biết yêu đồng bào. Đồng bào là gì? Đồng bào là người thân, là họ hàng, là hàng xóm, là trẻ em tật nguyền, nghèo khó, là người bị nhiễm HIV/AIDS là những em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam v.v... Chúng ta phải giúp đỡ những người bị nhiễm HIV/AIDS trở về với cuộc sống bình thường, hãy đưa họ ra khỏi lưỡi hái của tử thần, hãy đưa họ tới một tương lai tươi sáng hơn bằng lòng vị tha, lòng yêu đồng bào. Hãy thân ái, gần gũi các em nhỏ bị tật nguyền đừng làm cho các em xa lánh cuộc sống đời thường, hãy giúp đỡ các bạn nhỏ vùng sâu, vùng xa bằng những thứ mình có. Hãy giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè, lễ phép với người lớn. Hãy biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho chúng ta có một đất nước tươi đẹp, hãy biết ơn các cô chú công nhân vì chính họ người đã xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, đó là những gì mà Bác Hồ cǎn dặn chúng ta trước khi ra đi. Chúng ta sẽ làm đúng những gì Bác đã mong đợi.

c- Kết bài : Cảm nghĩ của bản thân

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

...