Thành viên Nguyễn Ngọc Linh Chi

Thành viên trong: 3 năm (từ ngày 23 tháng 2 năm 2021)
Loại: Moderator
Những quyền đặc biệt: Chọn lại thể loại cho câu hỏi
Sửa câu hỏi
Sửa câu trả lời
Sửa bình luận
Sửa bài viết không cho ai biết
Đóng câu hỏi
Chọn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi
Xem địa chỉ IP của bài viết nặc danh
Chấp nhận hoặc bỏ qua bài viết
Ẩn hoặc hiện bài viết
Xóa bài viết ẩn
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh Chi
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của Nguyễn Ngọc Linh Chi

Điểm: 850 điểm (hạng #4)
Câu hỏi: 7
Trả lời: 14
Bình luận: 0
Đã thích : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 5 thích, 0 k thích

Tường của Nguyễn Ngọc Linh Chi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng bài lên tường.
Chị Google
ngày 28 tháng 2 năm 2021 bởi Nguyễn Ngọc Linh Chi
...